p, thursday 29.08.2019, 18:00
3:1
(0:0, 2:0, 1:1)


Scores and Penalties

Goals:

24:06 PP, 1:0 Kayumov (Lander, Rattie)

26:01, 2:0 Ilyenko (Cherepanov)

43:18, 2:1 Zhirnov (Markov)

46:04, 3:1 Svitov (Ilyenko, Afanasiev)

Penalties:

23:54, Bodrov, SEV

30:42, Maslov, SEV

36:46, Lander, LOK

46:36, Polunin, LOK

47:09, Markov, SEV

53:58, Kazakov, SEV

56:53, Zhirnov, SEV