wednesday 13.09.2017, 19:00
3:2 OT
(1:1, 1:1, 0:0, 1:0)