wednesday 07.03.2018, 19:00
2:3 OT
(1:1, 0:1, 1:0, 0:1)